Biohakkerointi – itsesi optimointia

Sanaan hakkerointi saattaa monille liittyä negatiivisia assosiaatioita ja ennakkokäsityksiä, eikä syyttä. Tässäkin on kuitenkin syytä pitää mieli avoimena ja muistaa, että kaikkea tietoa tai välineitä voidaan soveltaa myös hyvän tekemiseen; rakentamiseen, korjaamiseen, parantamiseen ja kehittämiseen.

Mitä – Tavoitteena hyvinvoinnin optimointi

Hieman toisella tavalla ilmaistuna tavoitteena on elämänlaadun varmistaminen ja ennaltaehkäisevä sairaudenhoito. Varsinkin keski-iän lähestyessä on kasvavassa määrin tarpeellista välttää loukkaantumisia, sairauksia, invaliditeettiä tai ennenaikaista menehtymistä. Optimoitavia osa-alueet voidaan luokitella vaikka seuraavasti:

  • Terveys
  • Suorituskyky
  • Palautuminen

Nämä ovat kuitenkin monella tavalla päällekkäisiä alueita, ja mihinkään yksittäiseen alueeseen keskittyminen ei tuota toivottua lopputulosta, vaan tulee tarkastella koko pakettia. Sen sijaan kehitysvaikutuksilla on kerrannaisvaikutuksia ts. muutokset vaikuttavat monilla aluilla.

Miten

Optimoinnin perustana käytetään nykytiedettä, teknologiaa, ymmärrystä ihmisen fysiologiasta ja ravinnosta. Ihmistä usein kuvataan eri tieteen aloilla hyvin mekaanisesti, mutta olemme paljon enemmän. Toimimme parhaiten harmoniassa ympäristömme kanssa ja tämä edellyttää monisäikeisempää suhdetta ympäristömme kanssa.

Miksi

Länsimainen terveydenhuolto hieman kärjistetysti pyrkii ratkaisemaan ilmentyneet ongelmat poistamalla radikaaleilla toimenpiteillä/lääkityksellä oireet. Tässä usein kuitenkin itse syy jää selvittämättä tai jopa hoitamatta ja pahimmillaan tehdyt toimenpiteet aiheuttavat vakavia muita komplikaatioita, joita hoidetaan mm. lisälääkityksellä tai muilla jatkotoimenpiteillä.

Omakohtaisesti olen kokenut jo teini-iästä alkaen, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät olleet syystä tai toisesta kiinnostuneet selvittämään, mikä milloinkin sattui olemaan ongelmana, vaan ensimmäinen tulkinta oli aina se viimeinen, jonka mukaisesti lääkityskin/toimenpiteet määrättiin. Iän kasvaessa, ammattilaisten panostus ongelmien ratkaisemiseen näyttää vähenevän koko ajan. Oma pohjanoteeraukseni tapahtui varmaankin 2008-09 vaihteessa, jolloin erittäin vakavan, mutta ilmeisimmin väärän diagnoosin, joka kuitenkin säikäytti minut perinpohjaisesti. Vastaavia tällaisia kokemuksia on itselläni ja tuttavapiirissäni aivan liikaa. Jo lähtökohtaisesti muutenkin terveys pitäisi olla jokaiselle se tärkein ja kiinnostavin asia, että pitäisimme itsestämme niin hyvää huolta, että lääkärivierailuja tarvittaisiin mahdollisimman vähän.

Hyvinvoinnin ylläpitäminen edellyttää suunnittelua, seuraamista, systemaattisuutta ja kärsivällisyyttä. Hyvinvointiinsa panostaminen on paras sijoitus elämässä.