Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Vaikka teema on helposti ymmärrettävissä jollain tasolla, niin määritelmät sisällöstä vaihtelevat jossain määrin mm. eri psykologian koulukuntien mukaan mutta myös yksilötasolla. Absoluuttisesti oikeassa olevaa tai täsmällistä määritelmää tai tasomittaria on turha hakea. Näin ollen polkujakin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on useita. Hyvinvoinnin tunteeseen liitetään sellaisia seikkoja kuten elämäntilanteen hallittavuus, mielekkyys, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne, hyvä terveys. Kokonaisuus on kuitenkin laajempikin. Parhaimmillaan pyrkimys kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen on pyrkimys ennakoivaan terveydenhuoltoon.

Hyvinvoinnin osa-alueet

Alla mainitut osa-alueet voidaan jakaa vielä muihin osiin tai nimetä luokittelu toisin, tässä ei ole absoluuttista totuutta. Näiden teemojen osalta on myös nähtävissä tietynlaista päällekkäisyyttä ja keskinäisiä riippuvuussuhteita.

 • Lepo; rentoutuminen, palautuminen, uni
 • Ravinto; ruoka, juoma
 • Liikunta
 • Perhe; sosiaalinen hyvinvointi, ystävyyssuhteet, läheiset
 • Vapaa-aika
 • Työ; ilmapiiri, vastuut/velvoitteet, arvostus/arvot, avoimuus, luovuus, tunnustus/palkkio

Tasapainon löytäminen näiden kesken ei ole helppoa ja vastoinkäymiset millä tahansa osa-alueella voi johtaa stressiin ja monenlaisiin konflikteihin.

Ongelmien ilmentymät

Joskus voi olla varsin vaikeaa itse huomata mistä kenkä puristaa, ainoa asia mikä on selvää, on se, että ei ole hyvä olla. Syynä voi olla komplikaatio millä tahansa yllä mainituista osa-aluista. Tässä muutamia esimerkkejä

 • Lapset muuttamassa kotoa, jolloin äidin ja isän roolit menevät jossain määrin uusiksi samoin kuin arkielämän monet muut rutiinit
 • Eläkkeelle jääminen pistää lukuisat elämän osa-alueet uuteen uskoon ja sopeutuminen voi olla hankalaa
 • Muutokset työpaikalla voi aiheuttaa mm ajanhallinnan ongelmia, epävarmuutta, unettomuutta tms.
 • Äkilliset painonvaihtelut saattavat aiheuttaa epävarmuutta tai pelkoa, jos syy ei ole selvä
 • Ikäkriisit; keski-iän tuomat muutokset. Varsinkin monilta miehiltä vaikuttaa puuttuvan turvaverkko
 • Aktiiviurheilija tai jopa ammattilainen, joka syystä tai toisesta joutuu lopettamaan urheilun tai vähentämään rajusti. Ruokailutottumukset ja valikoima täytyy muuttua myös
 • Sopeutuminen

Työ on mahdollisesti yksi eniten negatiivista stressiä aiheuttava tekijä.  Jos töissä on rankkaa, on ehkä hyvä esittää itselleen mm seuraavanlaisia kysymyksiä – Mikä työ:

 • On niin tärkeä, että menettää terveytensä sen vuoksi?
 • On niin arvokasta, että sen vuoksi kannattaa rikkoa perheensä?
 • On niin ainutlaatuista, että sen vuoksi kannattaa voida huonosti
 • On niin hienoa, että et välitä mitä itsellesi tapahtuu?

Tasapainoa hapuilemassa

Ratkaisun avain löytyy sinusta itsestäsi. Vain sinä pystyt pistämään asiat arvojärjestykseen, näitä ei kukaan muu pysty sinulle sanelemaan. Vastausten keksiminen, tai edes ongelman ytimen hahmottaminen, omin voimin voi kuitenkin on monille ylivoimaisen haastavaa. Tässä hyvinvointivalmentaja voi olla avuksi. Valmentajan tehtävä on dialogin pohjalta hahmottaa ja esittää Sinulle ne havahduttavat avainkysymykset, joiden perusteella pääset etenemään Sinun tarpeidesi mukaisessa järjestyksessä muutosten polulla, tähdäten tasapainoisempaan hyvinvointiin.

Voisi sanoa, että parhaimmillaan kokonaisvaltainen hyvinvointi valmennus on ennakoivaa terveydenhuoltoa.

The Dalai Lama – When asked what surprised him about humanity the most, he replied:

“Man. Because he sacrifices his health in order to make money. Then he sacrifices money to recuperate his health. And then he is so anxious about the future that he does not enjoy the present; the result being that he does not live in the present or the future; he lives as if he is never going to die, and then dies having never really lived.”